Làm thế nào để đo lường động lực của nhân viên

Làm thế nào để biết nếu, và ở mức độ nào, nhân viên của bạn có động lực?

Động lực của nhân viên không dễ đo lường. Tuy nhiên, có 3 cách phổ biến mà các công ty sử dụng :

1. Đánh giá hiệu suất

Không chỉ đánh giá hiệu suất có thể giúp bạn thúc đẩy nhân viên, mà họ cũng có thể là một biện pháp tốt cho nó.

Kết quả đánh giá hiệu suất kém có thể là một chỉ số rất tốt về động lực và sự gắn kết của nhân viên thấp . Một khi hiệu suất kém được xác định, nhà tuyển dụng nên làm việc để tìm ra những gì gây ra mức độ động lực thấp .

2. Động lực của nhân viên và khảo sát sự tham gia

Khảo sát là một trong những cách phổ biến nhất để đo lường động lực của nhân viên . Tuy nhiên, nhà tuyển dụng nên rất cẩn thận khi chọn câu hỏi khảo sát.

Điều cực kỳ quan trọng đối với các cuộc điều tra về sự tham gia của nhân viên là ẩn danh . Ngoài ra, thật tốt khi sử dụng kết hợp các loại câu hỏi khác nhau như câu hỏi mở và thang điểm.

3. Khảo sát sự hài lòng của khách hàng

Sự hài lòng của khách hàng thường phụ thuộc vào mức độ hài lòng của nhân viên. Hơn nữa, nhân viên hài lòng là nhân viên năng động và gắn kết hơn nhiều .

Do đó, đo lường sự hài lòng của khách hàng có thể giúp bạn xác định mức độ động lực của nhân viên. Điều này đặc biệt đúng khi nhân viên tiếp xúc trực tiếp với khách hàng của bạn. Kỹ thuật này thường được sử dụng với nhân viên trong bán hàng và thành công của khách hàng.

Mời các bạn cùng tìm hiểu thêm thông tin về sản phẩm túi đóng gói hàng chuyên nghiệp giúp thu hút khách hàng từ https://dutu.vn/

Phân cấp động lực của nhân viên

Để thúc đẩy thành công nhân viên của bạn, bạn thực sự cần phải hiểu điều gì thúc đẩy và thúc đẩy họ.

Lý thuyết phân cấp nhu cầu của Abraham Maslow là một trong những lý thuyết nhu cầu phổ biến nhất. Trong lý thuyết này, động lực là kết quả của nỗ lực của một người trong việc đáp ứng năm nhu cầu cơ bản: sinh lý, an toàn, xã hội, lòng tự trọng và tự thực hiện.

Những nhu cầu này tồn tại trong một thứ tự phân cấp. Nói cách khác, nhu cầu cấp thấp hơn phải được đáp ứng trước khi có thể đáp ứng nhu cầu cấp cao hơn.

Lý thuyết này cũng có thể được áp dụng để giúp chúng tôi hiểu động lực của nhân viên tại nơi làm việc. Áp dụng lý thuyết này để hiểu sâu hơn về động lực của nhân viên có thể giúp các công ty lên chiến lược về cách sử dụng các ưu đãi tiền tệ hiệu quả hơn.

Add a Comment